9 ตามรอยพ่อสอน
Career Knowledge

แนวคิดการพัฒนาตนเอง: วิธีนำเสนองานอย่างมือโปร

  • มีโครงสร้างการนำเสนอ

เรียงลำดับหัวข้อที่จะพูดให้ดูสมเหตุสมผล มีบทเริ่มต้น มีส่วนเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงประเด็นหลักของคุณ และปิดท้ายด้วยบทสรุป

  • ฝึกซ้อม

เตรียมตัวโดยการซ้อมพูดหน้ากระจก โดยมีอัดวิดีโอไว้ หรือซ้อมต่อหน้าเพื่อน

  • ใช้ภาษากาย

ยิ้ม สบตาผู้ฟัง ยืนตัวตรง และก้าวเท้าไปมาเล็กน้อย อย่าเอาแต่หลบหลังคอมพิวเตอร์ล่ะ

  • มีโน้ตและเอกสารแจก

มีโน้ตเล็กๆ ขนาดเท่าโปสการ์ดเอาไว้สำหรับเหลือบดู และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณนำเสนอไว้ให้ผู้ฟังนำกลับไปได้หลังจบการนำเสนอ
  • พูดเหมือนกล่าวสุนทรพจน์

พูดให้ถูกต้องชัดเจนด้วยความมั่นใจ และไม่พูดเร็วเกินไป ใช้ภาษาพูดที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันดีกว่าใช้ศัพท์เฉพาะที่คนธรรมดาเข้าใจยาก

  • เตรียม PowerPoint

ใช้สไลค์ PowerPoint ในรูปแบบที่ดูเรียบง่ายสะอาดตา ไม่ควรมีตัวหนังสือมากเกินไปในแต่ละหน้า ใช้กราฟ แผนภูมิ และรูปภาพแทนดีกว่า

  • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

สร้างความเป็นกันเองกับผู้ฟัง ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมโดยการถามผู้ฟังและให้พวกเขาถามเรื่องที่สงสัย อาจจะเล่นมุขตลกก็ได้แต่ต้องให้ถูกกาลเทศะ

  • จัดการความกังวล

เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกังวลใจเล็กน้อย แต่สิ่งนี้จะทำให้คุณมีพลังมากขึ้น การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมที่ดีจะช่วยลดความกังวลเหล่านี้ไปได้เอง

 

Reference: www.kent.ac.uk

Image source: www.amideast.org