9 ตามรอยพ่อสอน
Career Knowledge

Management Trainee- Central Hardline Group

คุณวารุณี เอื้อสุขเจริญชัย
Merchandise Div.- Pipe&Fitting/Water Heater&Purifer
Management Trainee 2014 Batch 1
"ข้อดีของที่นี่ก็คือ การเปิดโอกาสในด้านของการแสดงความคิดเห็น ถ้าเรามีเหตุผล support มากเพียงพอ เค้าก็เอา plan ของเราไป implement จริงโดยไม่มีข้อกังขาเลยว่าเราด้อยประสบการณ์"
 
คุณนพดล วัฒนาศิริสมบัติ
Merchandising Division Manager - Safety & Chemical
Management Trainee 2013
"เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้บริหารถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ สังเกตได้ว่าผู้บริหารทุกท่านจะลงมาจับงานจนถึงที่สุด เราได้ลงทุนลงแรงเรียนรู้งานตรงนี้อย่างเต็มที่"
180x250x2
 
คุณพิชญานันท์ ลิยะมาพรสกุล
Management Trainee 2015 Batch 3
 
"เค้าไม่ได้ lead เรา ชี้นำให้เราทำในสิ่งที่เค้าต้องการ แต่เค้า pull off ศักยภาพที่เรามี เหมือนให้เราแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เป็นโค้ช coaching จริงๆ ค่ะ"
 
คุณอรวสา อัศวเมฆี
Management Trainee 2015 Batch 3
 
"ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ พยายามให้เราคิด พยายามให้เราพัฒนาในสิ่งที่เรามีให้มันดียิ่งขึ้น"
180x250x2
 
คุณพัทธ์ธีรา ฐิตะสัทธาวรกุล
Merchandising Div Mgr-Home Fur&Sofa Project&Wood Shop
Management Trainee 2014 Batch 1
"พัดอยู่มาสองปีครึ่ง พัดเห็นทุกๆ ระดับมีการโปรโมทหมดเลย ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่า ประทับใจ แล้วก็เหมือน refresh ตัวเองว่าถ้าหากวันนึงเราพยายามน่ะ career path มันมีอยู่จริงค่ะ"
 
คุณนาฬิก ลิมปนารมณ์
Digital Marketing Division Manager
 
"จริงๆ มันเป็นเรื่องท้าทายตั้งแต่เข้ามาเป็น MT ตั้งแต่แรกครับ เพราะเข้ามาตั้งแต่แรกสุดเลย เราจะมี standard ที่ถูก set เอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า MT เนี่ยมันทำได้ถึงประมาณไหน ทำอะไรได้บ้าง"
180x250x2
 
คุณจาคะ สถิรอังกูร
Management Trainee
 
"การที่เราเข้ามาทำงานที่นี่ ได้เรียนรู้ถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในอีก 5 ปี 10 ปีว่าเค้ามองยังไง และเราควรจะต้องทำยังไงเพื่อให้ไปถึงจุดๆ นั้น"