ไทวัสดุ
Save to My interested job Print Send to Friends


|

Job Id.
Job Reference No.

ร่วมสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น

  • บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
  • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และไหวพริบดี
  • รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
  • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • วุฒิม.3 ขึ้นไป
Send eMail to friends. Close
   
   
E-Mail :