9 ตามรอยพ่อสอน
ข่าวสาร
แนวคิดการพัฒนาตนเอง: 12 เคล็ดลับรับมือเจ้านายให้อยู่มือ

แทนที่จะคิดว่าเจ้านายเป็นผู้ควบคุมคุณ ให้คิดว่าเจ้านายเป็นผู้ช่วยทำให้คุณทำงานเสร็จจะดีกว่า เจ้านายทำให้คุณมีของที่คุณต้องการ เป็นคนสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้ และช่วยประกันว่าคุณจะได้ขึ้นเงินเดือน

วันที่สร้าง   15/08/2016