พนักงานแคชเชียร์อาวุโส
|

พนักงานขาย Stationery
|

เจ้าหน้าที่ Support กลุ่มสินค้า Mobile & Camera
|

ผู้จัดการแผนกบริหารกลุ่มสินค้า Fan
|

พนักงานแคชเชียร์
|

Sales Staff -CDS CPN SX
|

Assistant Merchandising
|

Event Marketing
|