คลิกเพื่อดูตำแหน่งงาน

 

พนักงานขาย Kitchen & Major Appliances
|

พนักงานซ่อมบำรุง
|

Grouping Staff
|

Loss Prevention Staff
|

พนักงานขาย Tele Sales
|

พนักงานขาย Outdoor & Home Furniture
|

Warehouse Operation Staff Zone1
|

Warehouse Operation Staff Zone1
|

พนักงานขาย Home Decoratives & Household
|

พนักงานแคชเชียร์
|