พนักงานขาย Door Material
|

ผู้จัดการฝึกหัด ผู้จัดการแผนก
|

ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส
|

Customer Service Staff
|

เลขานุการฝ่ายบริหารสินค้า
|

พนักงาน Customer Service
|

Picking Staff
|

เจ้าหน้าที่สรรหา-Staff Recruitment
|

เจ้าหน้าที่สรรหา-Staff Recruitment
|

พนักงานขาย
|