พนักงานขาย Tele Sales
|

Grouping Staff
|

Cashier
|

Grouping Staff
|

หัวหน้าแผนกขาย - Retail Insurance (RBS)
|

พนักงานขาย Major Appliance
|

พนักงาน Contractor Sales
|

Soccer Zone Sales Staff
|

พนักงานซ่อมบำรุง
|