สมัครงาน

Functional Trainee - Operations
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
Content Management & Sourcing Division Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
IT Support Officer 1 (BSP - BSU)
ดูรายละเอียด
พระนครศรีอยุธยา
29/05/16
Audit Department Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
Assistant Department Manager_Delica
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
Network Operation - Senior Department Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
Warehouse & Stock Control Division Manager
ดูรายละเอียด
สมุทรปราการ
29/05/16
E-Commerce Operation Department Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
กรุงเทพมหานคร
29/05/16
จังหวัดนนทบุรี
29/05/16
ข่าวสาร
เทคนิคการสมัครงาน: เทคนิคการหางาน สมัครงาน (เปลี่ยนจากนักศึกษาจบใหม่ให้กลายเป็นสมัครงานแบบมือโปร)

เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ มักจะรับคนที่มีประสบการณ์ที่เข้ามาร่วมงาน มากกว่าจะรับนักศึกษาใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ดังนั้น สิ่งที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่ควรทำ เมื่อจะไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับเข้าทำงาน มีข้อควรจำ ดังนี้

เทคนิคการหางาน: เทคนิคการหางาน สมัครงาน เปลี่ยนงานใหม่ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจวิจัย เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่คนเก่งใช้ในการพิจารณาเปลี่ยนงานใหม่ และอัตราความสำเร็จในการเปลี่ยนองค์กร ซึ่งพบว่าคนเก่ง ตัดสินใจผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ และอัตราความสำเร็จในการทำงานกับที่ใหม่นั้น อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ความผิดพลาดใหญ่ ๆ ในการเปลี่ยนย้ายงาน มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้