สมัครงาน

Network Operation - Senior Department Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
IT Support Officer 1 (BSP - BSU)
ดูรายละเอียด
พระนครศรีอยุธยา
27/07/16
E-Commerce Operation Department Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
Warehouse & Stock Control Division Manager
ดูรายละเอียด
สมุทรปราการ
27/07/16
Audit Department Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
จังหวัดนนทบุรี
27/07/16
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
Functional Trainee - Operations
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
Content Management & Sourcing Division Manager
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
Assistant Department Manager_Delica
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
27/07/16
ข่าวสาร
เทคนิคการสมัครงาน: เทคนิคการหางาน สมัครงาน (เปลี่ยนจากนักศึกษาจบใหม่ให้กลายเป็นสมัครงานแบบมือโปร)

เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ มักจะรับคนที่มีประสบการณ์ที่เข้ามาร่วมงาน มากกว่าจะรับนักศึกษาใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ดังนั้น สิ่งที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่ควรทำ เมื่อจะไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับเข้าทำงาน มีข้อควรจำ ดังนี้

เทคนิคการหางาน: เทคนิคการหางาน สมัครงาน เปลี่ยนงานใหม่ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจวิจัย เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่คนเก่งใช้ในการพิจารณาเปลี่ยนงานใหม่ และอัตราความสำเร็จในการเปลี่ยนองค์กร ซึ่งพบว่าคนเก่ง ตัดสินใจผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ และอัตราความสำเร็จในการทำงานกับที่ใหม่นั้น อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ความผิดพลาดใหญ่ ๆ ในการเปลี่ยนย้ายงาน มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้

แนวคิดการพัฒนาตนเอง: 5 สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จทำกันทุกเช้า

ลองปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับความสำเร็จในแต่ละวันโดยการนำนิสัยที่จะทำให้คุณเป็นคนมีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ไปใช้ จากรายงานของ Inc.Magazine พบว่าคนที่ตื่นเช้าจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากกว่าและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่จริง ๆ แล้วพวกเขาทำอะไรถึงทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ? ต่อไปนี้เป็นนิสัย 5 อย่างที่คนที่ประสบความสำเร็จใช้พัฒนาตนเองเพื่อเริ่มต้นแต่ละวันไปในแนวทางที่ถูกต้อง

แนวคิดการพัฒนาตนเอง: ทักษะทางอาชีพและทักษะทางสังคม

ในกระบวนการสมัครและสัมภาษณ์งาน นายจ้างจะมองหาผู้สมัครที่มีชุดทักษะสองแบบคือ ทักษะทางอาชีพและทักษะทางสังคม ทักษะทางอาชีพเป็นความสามารถที่สอนกันได้ หรือเป็นชุดทักษะที่ง่ายต่อการวัดผลเชิงปริมาณเป็นรูปธรรม ในทางตรงกันข้าม ทักษะทางสังคม เป็นทักษะที่เป็นนามธรรมซึ่งยากที่จะวัดผลเป็นรูปธรรมออกมาได้ ทักษะทางสังคมมักถูกรู้จักในฐานะ “ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน” หรือ “ทักษะการประสานงาน” ทักษะทางสังคมจึงเป็นเรื่องของวิธีการสร้างความสัมพันธ์และวิธีการปฏิบัติตัวของคุณที่มีต่อผู้อื่น