Career Knowledge

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน


ห้างในเครือบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2553 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มอบให้กับสถานประกอบกิจการ ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกจ้างและสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย จำนวน 19 สาขา ได้แก่เซ็นทรัลสาขาชิดลม ลาดพร้าว ปิ่นเกล้า บางนา เซน สีลมคอมเพล็กซ์ พระราม 2 พระราม 3 รามอินทรา รังสิต หาดใหญ่ ภูเก็ต กาดสวนแก้ว และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัชดา แฟชั่นไอส์แลนด์ รังสิต จันทบุรี ศรีราชา หาดใหญ่

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปี สูงสุดในธุรกิจค้าปลีกด้วยกันถึง 7 สาขา

(เซ็นทรัลสาขาชิดลม ลาดพร้าว ปิ่นเกล้า พระราม 2 พระราม 3 โรบินสันจันทบุรี และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 6 ปี สูงสุดในธุรกิจค้าปลีกด้วยกันอีก 1 สาขาได้แก่ โรบินสันแฟชั่นไอส์แลนด์

ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุมไบเทคบางนา

รางวัลนี้เป็นการตอกย้ำถึงการดูแล เอาใจใส่ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ช่วยลดอุบัติเหตุของลูกค้าและพนักงาน อาชีวอนามัยสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้จะเป็นทิศทางให้สถานประกอบการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปบริหารจัดการในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเผยแพร่ต่อไป
Forgot Password
Old Password:
New Password:
Confirm Password: