พนักงานขาย Door Material
|

พนักงานขาย Bath Ware & Bath Fitting
|

หัวหน้าแผนกขาย Home Decoratives & Household
|

พนักงานขาย Tools & Auto
|

ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส
|

Customer Service Staff
|

เลขานุการฝ่ายบริหารสินค้า
|

Picking Staff
|

พนักงาน Customer Service
|