คลิกเพื่อดูตำแหน่งงาน

 

Account Executive Staff
|

พนักงานตรวจรับสินค้า
|

พนักงานป้องกันการสูญเสีย
|

พนักงานขาย Home Decoratives & Household
|

ผู้จัดการแผนกควบคุมสินค้า (FC)
|

ผู้จัดการแผนกควบคุมสินค้า (FC)
|

Security Support Staff (CTD&PWB)
|