คลิกเพื่อดูตำแหน่งงาน

 

พนักงาน Customer Service
|

PO Credit/Service Staff
|

Claim & Admin Staff
|

Audit Department Manager
|

Marketing Communication Department Manager (Event)
|

พนักงานขาย Audio & Visual
|

Admin Staff
|

เลขานุการฝ่ายบริหารสินค้า
|

Picking Staff
|

พนักงาน Customer Service
|