พนักงานตรวจสอบสินค้าคงคลัง
|

หัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้า
|

พนักงานตรวจรับสินค้า
|

Delivery Senior Staff (Delivery BKK)
|

พนักงานนับสต็อก
|

พนักงาน Goods Receive
|

พนักงานตรวจรับสินค้า
|

Delivery Senior Staff (Delivery BKK)
|

พนักงานรับสินค้า
|