พนักงาน Customer Service
|

Telesales Staff (B2C)
|

พนักงาน Customer Service
|

เจ้าหน้าที่ Customer Service
|

พนักงานเสิร์ฟ
|

Contact Center Department Manager
|

เจ้าหน้าที่ Operation Support Coordinator - CRM
|

พนักงานเสิร์ฟ
|